Företagsarkivet i Västerbotten

Styrelsen består av nio ledamöter. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31