Expolaris föreningsstämma

Kommunstyrelsen utser för fyra år ett ombud och en ersättare.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31