Gemensam nämnd för drift av personalsystem

Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner har en gemensam nämnd för drift av personalsystem. Kommunfullmäktige i Skellefteå ska utse en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare till den gemensamma nämnden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31