Shorelink

Kommunstyrelsen utser för fyra år ett ombud och en ersättare. Bytt namn från Bottenvikens stuveri till Shorelink 2013-11-12.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31