Västerbottensteatern AB

Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Region Västerbottens förbundsfullmäktige utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser tre ledamöter och tre ersättare. Ordföranden utses av Region Västerbottens förbundsfullmäktige och vice ordförande av kommunfullmäktige i Skellefteå. Region Västerbottens förbundsfullmäktige och kommunfullmäktige i Skellefteå utser vardera en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen väljs för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019. Kommunstyrelsen utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14