Förstärkt samråd med den sverigefinska minoriteten

Formalisering av samrådet med den sverigefinska minoriteten. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, ev av dessa är också sammankallande för samrådet. Företrädare för den sverigefinska minoriteten (Finska föreningen, finsktalande romer) inbjuds att utse 4 ledamöter. Både kvinnor och män bör finnas med bland företrädarna liksom representanter för olika åldrar. Samrådet får vid behov adjungera personer till sina möten. Samråd genomförs fyra gånger per år. Samordnaren för frågor med koppling till att kommunen är förvaltningskommun är föredragande i samrådet som i övrigt knyter till sig de personer som behövs för att hantera aktuella frågor.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31