Valnämnd

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31