Stiftelsen Skellefteå museum, lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Skellefteå och Västerbottens läns landsting utser för fyra år vardera en revisor med ersättare.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31