Stiftelsen Skellefteå & Byske kompaniers invalidbeväringskassa

Enligt kassans stadgar består styrelsen av fem ledamöter och fem ersättare som väljs för fyra år. Styrelsen utser inom sig ordförande. Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Av de fyra ledamöter och fyra ersättarna som väljs av kommunfullmäktige i Skellefteå ska två ledamöter och en ersättare vara bosatta inom Skellefteå landsförsamling, en ersättare inom Bureå församling, en ledamot och en ersättare inom Byske församling samt en ledamot och en ersättare inom Jörns församling. Norsjö kommun utser en ledamot och en ersättare.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31