Socialnämndens individarbetsutskott

Enligt reglementet för socialnämnden ska individarbetsutskottet bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Av ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31