Skellefteå nödhjälpsstiftelse

Fonden förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem ersättare som väljs ur kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31