Skellefteå Energi Underhåll HB

I kommunallagen har skett förändringar som tydliggör att kommunfullmäktige ska utse styrelser även i helägda dotterbolag. Skellefteå Energi Underhåll HB är helägt av Skellefteå Kraft AB. Kommunfullmäktige utser fyra ledamöter på förslag av kraftverksstyrelsen. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2015-04-15 - 2019-04-14