Science City AB Skellefteå

Skellefteå kommun, tillsammans med Skellefteå Kraft AB, bildar aktiebolaget Science City AB Skellefteå. Kommunen kommer att äga 51 % och Skellefteå Kraft 49 % av bolaget. Syftet med Science City är främst att attrahera kompetens och kapital till Skellefteå, stimulera start av nya innovativa företag och bidra till utveckling av innovativa idéer hos redan etablerade företag. Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-27, § 16, att Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft AB finansierar fortsatt drift för Science City 2015-2017 i enlighet med tidigare planerad omfattning samt bildar ett aktiebolag som fortsatt driftsform. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. (KF 2015-01-27, § 16)

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14