Samrådsgrupp

Kommunstyrelsens ordförande anser att det finns ett behov av att ha en samrådsgrupp där frågor av olika slag kan tas upp. Det gäller frågor som rör kommunstyrelsens updrag, men som inte alltid direkt ansluter till ärenden som är föremål för beslut. (KS 150107, § 50)

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31