Revisorer

Kommunfullmäktige utser sju revisorer utan ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Revisorer får inte ha uppdrag i fullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31