Regionförbundet Västerbottens fullmäktige

Enligt den av kommunerna och landstinget antagna förbundsordningen ska förbundets fullmäktige bestå av 75 ledamöter med lika många ersättare. Av dessa ska landstinget utse 25 och kommunerna tillsammans 50. Ledamöterna och ersättarna ska väljas av respektive kommuns fullmäktige och måste vara endera ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. Kommunfullmäktige i Skellefteå ska utse 9 ledamöter och 9 ersättare.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31