Referensgrupp för översiktsplan för Burträsk centrum

Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-07, § 5, att göra en ny översiktsplan för Burträsk centrum. Till arbetet ska knytas en referensgrupp om fem personer.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31