Personalnämnd

Personalnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31