Norrbotniabanan AB (UB), ombud

Kommunstyrelsen utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31