Näringslivsråd

Ett näringslivsråd inrättas i kommunen för att få en tydligare profil när det gäller arbetet med näringslivsfrågor. Det handlar bland annat om målsättningar och inriktning med mera med syfte att bidra till ett bra näringslivsklimat i Skellefteå kommun. Rådet inrättas med sju ledamöter varav kommunstyrelsen utser tre ledamöter och näringslivet fyra. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet samt kommunchefen till ledamöter i rådet. Näringslivets företrädare utses av näringslivsorganisationerna och en av dessa föreslås också vara ordförande i rådet. Rådet kan vid särskilda tillfällen adjungera ledamöter. Kommunens näringslivschef är föredragande i rådet som föreslås sammanträda ungefär fyra gånger per år. (KS 150930, § 432)

Mandatperiod 2015-09-30 - 2018-12-31