Stiftelsen Lövånger sockens livräntekassa

Kommunfullmäktige utser för ett år tre ledamöter. Livräntefonden har bytt namn till Stiftelsen Lövånger sockens livräntekassa.

Mandatperiod 2018-01-01 - 2018-12-31