Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och nio ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31