Kulturnämndens arbetsutskott

Väljs av kulturnämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31