Kommunfullmäktige

65 ledamöter och 35 ersättare

Mandatperiod 2014-10-15 - 2018-10-14