Gymnasienämndens arbetsutskott

Väljs av gymnasienämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31