Green Exergy

Delägt bolag i Skellefteå Kraft AB. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2015-04-15 - 2019-04-14