Tekniska nämndens arbetsutskott

Väljs av tekniska nämnden. Mikael Bystedt (S) är personlig ersättare för Ola Burström (S). Harriet Andersson (S) är personlig ersättare för Gunilla Andersson (S). Thomas Lundström (FP) är personlig ersättare för Anders Rutdal (C).

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31