Gemensam överförmyndarnämnd

Från och med 2011 inrättas en gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö kommun. Från och med 2015 ingår även Arjeplog och Malå kommuner. Nämnden består då av 8 ledamöter och 8 ersättare. Norsjö, Arjeplog och Malå kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser fem ledamöter och fem ersättare som är i personunion med konsumentnämnden. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31