Fritidsnämndens arbetsutskott

Väljs av fritidsnämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31