Nämnden för support och lokalers arbetsutskott

Från och med 2013-01-01 har fastighetsnämndens arbetsutskott ändrat namn till nämnden för support och lokalers arbetsutskott. Väljs av nämnden för support och lokaler.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31