Nämnden för support och lokaler

Från och med 2013-01-01 har fastighetsnämnden ändrat namn till nämnden för support och lokaler. Nämnden för support och lokaler består av nio ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31