Företagsarkivet i Västerbotten

Styrelsen består av nio ledamöter. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31