Expolaris föreningsstämma

Kommunstyrelsen utser för fyra år ett ombud och en ersättare.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31