Visit Skellefteå AB, ombud (f d Destination Skellefteå AB)

Kommunstyrelsen utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2015-04-22 - 2019-03-31