Demokratiberedning

Demokratiberedningen består av kommunfullmäktiges presidium och en representant för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Ordförande och vice ordförande väljs ur fullmäktiges presidium.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31