Shorelink (f d Bottenvikens Stuveri AB)

Kommunstyrelsen utser för fyra år ett ombud och en ersättare. Bytt namn från Bottenvikens stuveri till Shorelink 2013-11-12.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31