Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Väljs av bygg- och miljönämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31