Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31