För- och grundskolenämndens arbetsutskott

Väljs av för- och grundskolenämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31