Kulturskolans styrgrupp

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-18, § 185, att en kulturskola skapas med start från och med 2013-08-01. Kulturskolan har en styrgrupp med representation från kulturnämnd, gymnasienämnd och barn- och grundskolenämnd. Två förtroendevalda och tjänstemän per nämnd med ersättare väljs. Fritidsnämnden representeras med en tjänsteman. Ordförande i styrgruppen tillsätts av kulturnämnden.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31