Förebyggande rådet i Skellefteå

Samrådsorganet består av ordförande (utses av kommunstyrelsen) och två representanter vardera från fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen utser en representant. En ledamot från polismyndigheten kan adjungeras (KF § 129/77, KS § 51/92; KS § 103/15) ).

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31